Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz aktierelaterat incitamentsprogram fulltecknades

12:00 / 7 October 2014 Lagercrantz Press release

Det av årsstämman 2014 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen om maximalt 225 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer programmet med tilldelning under 2014 att omfatta 35 medarbetare i koncernen.  

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris 8,80 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 161,80 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 1 - 12 september 2014). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med den 29 september 2017.

Stockholm den 7 oktober 2014

Lagercrantz Group AB (publ)

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-10-07 kl 12:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/