Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Förvärv av Load Indicator AB

11:50 / 26 August 2014 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Load Indicator AB.

Load Indicator är ett nischat företag som i över 30 år har konstruerat och tillverkat högkvalitativa lastceller, kraftgivare och vridmomentgivare för mätapplikationer till svensk tillverkande industri. Bolaget har sin verksamhet i Hisings Backa och har en sammanlagd årlig försäljning om cirka 30 MSEK med god lönsamhet.

"Load Indicator är en av de ledande aktörerna i sin nisch i Sverige. Verksamheten har under flera år visat en stabil och fin utveckling och bolaget blir en ny, stark och självständig enhet inom division Communications." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Bo Alexén, VD i Load Indicator: "Med Lagercrantz som ägare får vi en långsiktig och stark ägare som delar vår syn på bolagets möjligheter samt våra värderingar. Med Lagercrantz som ägare känner jag stor tillförsikt för framtiden".

Load Indicator kommer att ingå i Lagercrantz division Communications från och med augusti 2014. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 26 augusti 2014

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-08-26 kl 11:50.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2001.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/