Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Lagercrantz - återköp av egna aktier

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Lagercrantz Group per den 10:e november 2015 återköpt 150 000 B-aktier till en snittkurs av 65,00 kr v...

08:00 / 10 Nov Lagercrantz Press release

Lagercrantz delårsrapport 2015/16 Q2

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2015)
Nettoomsättningen ökade med 9 % till 711 MSEK (652).
Rörelseresultatet ökade med 16 % t...

08:00 / 22 Oct Lagercrantz Press release

Lagercrantz förvärvar Landauer Nordic

Lagercrantz Group har förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Landauer Nordic AB.
Landauer Nordic utvecklar och säljer produkter och tj...

17:50 / 30 Sep Lagercrantz Press release

Delårsrapport 2015/16 Q1

1 april - 30 juni 2015
Nettoomsättningen ökade med 16 % till 788 MSEK (677).
Försäljningsmixen har fortsatt gått mot en ökad andel e...

08:00 / 17 Jul Lagercrantz Press release

Offentliggörande av årsredovisning 2014/15

Lagercrantz Group offentliggör i dag årsredovisning för räkenskapsåret 2014/15 via den egna webbplatsen www.lagercrantz.com
Stockholm den 2 j...

08:00 / 2 Jul Lagercrantz Press release

Bokslutskommuniké 2014/15

1 april 2014 - 31 mars 2015 (12 månader)
Nettoomsättningen för 2014/15 ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillvä...

08:00 / 7 May Lagercrantz Press release

Lagercrantz förvärvar Cue Dee

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Cue Dee AB.
Cue Dee utvecklar och säljer i första hand fästen med hö...

13:15 / 8 Apr Lagercrantz Press release

Omstämpling av A-aktier

Under mars månad har Lagercrantz Group AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolag...

08:00 / 31 Mar Lagercrantz Press release

Lagercrantz förvärvar Dooman Teknik AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Dooman Teknik AB.
Dooman erbjuder produkter inom området bostadsanpa...

12:30 / 20 Feb Lagercrantz Press release

Förvärv av Excidor AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Excidor AB.
Excidor, beläget i Bollnäs, har en stark marknadspositio...

11:30 / 30 Jan Lagercrantz Press release

Delårsrapport 2014/15 Q3

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2014)
Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 733 MSEK (663). Den organiska tillväxten mätt...

08:00 / 29 Jan Lagercrantz Press release