Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Förvärv av Excidor AB

11:30 / 30 January 2015 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Excidor AB.

Excidor, beläget i Bollnäs, har en stark marknadsposition inom styrsystem till mobila förarmiljöer. Bolagets lösningar finns främst i skogsmaskiner, grävmaskiner och hjullastare och har en sammanlagd årlig försäljning om drygt 30 MSEK med god lönsamhet.

"Excidor är en av de ledande aktörerna i sin nisch i Norden. Verksamheten har under flera år visat en stabil och fin utveckling och bolaget blir en ny, stark enhet inom division Communications och dess satsning på styr- och reglerteknik." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Sören Byström, VD och tidigare delägare av Excidor: "Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget. Vi ser fram emot möjligheten att utveckla bolaget inom Lagercrantz koncernen".

Excidor kommer att ingå i Lagercrantz division Communications från och med februari 2015. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-01-30  kl 11:30.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 35-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1 100 anställda och omsätter drygt 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/