Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz aktierelaterat incitamentsprogram fulltecknades

12:00 / 7 October 2015 Lagercrantz Press release

Det av årsstämman 2015 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen om maximalt 225 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer programmet med tilldelning under 2015 att omfatta 40 medarbetare i koncernen.  

Köpoptionerna överlåts till ett pris om 13,70 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgick till 236,30 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 31 augusti - 11 september 2015). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med den 28 september 2018.

I samband med att Lagercrantz genomför en aktieuppdelning (split), till villkoren 3:1 och med avstämningsdag den 6 oktober 2015, så omräknas det nya samt utestående tidigare program enligt nedan:
  • 2013/16 års program: antalet optioner utökas till totalt 675 000 st, med ett lösenpris om 125,40/3 = 41,80 SEK, sista dag för lösen är 30 september 2016
  • 2014/17 års program: antalet optioner utökas till totalt 675 000 st, med ett lösenpris om 161,80/3 = 53,90 SEK, sista dag för lösen är 29 september 2017
  • 2015/18 års program: antalet optioner utökas till totalt 675 000 st, med ett lösenpris om 236,30/3 = 78,80 SEK, sista dag för lösen är 28 september 2018

Stockholm den 7 oktober 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-10-07 kl 12:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/