Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

18:43 / 3 December 2015 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 B shares
Innehavare SEB Asset Management S.A.
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 455 079
Antal rösträtter 3 455 079
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2015-12-02
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 491 679
 - direkt innehavda rösträtter 3 491 679
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,02 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,53 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Janis Oskajs
 - telefon +46 8 522 296 10

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/