Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

14:00 / 4 December 2015 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 Aktie B
Innehavare Didner & Gerge Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 176 298
Antal rösträtter 5 176 298
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2015-12-03
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 152 114
 - direkt innehavda rösträtter 4 152 114
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,97 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,2 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 4 152 114
 - andel av rösträtter 4,2 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Camilla Karlsson
 - telefon 018-640 540
 - mejl info@didnergerge.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/