Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Nikodan Conveyor Systems A/S

14:00 / 29 December 2015 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat 80 % av aktierna i det danska bolaget Nikodan Conveyor Systems A/S.

Nikodan utvecklar, säljer och tillverkar kundanpassade transportbandslösningar och pallhanteringssystem. Bolagets kunder är industrikunder bl.a. inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Bolaget har sin verksamhet på Jylland och har en årlig försäljning motsvarande drygt 150 MSEK med god lönsamhet.

"Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter med ledande positioner i intressanta marknadsnischer. Nikodan är ett väletablerat produktbolag och vi är imponerade av hur ledningen har utvecklat bolaget. Vi har för avsikt att stödja deras ambition att expandera verksamheten." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Erik Videbæk, VD och delägare Nikodan: "Bolaget har utvecklats starkt sedan verksamheten startade för 25 år. Med Lagercrantz som ägare är jag säker på att vi kommer att kunna fortsätta den positiva utvecklingen av Nikodan."

Ledningen i Nikodan kvarstår som ägare till 20 % av aktierna, inkluderande ömsesidiga köp- och säljoptioner.

Nikodan ingår i Lagercrantz division Niche Products från och med december 2015. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 29 december 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-12-29 kl 14:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/