Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Dooman Teknik AB

12:30 / 20 February 2015 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Dooman Teknik AB.

Dooman erbjuder produkter inom området bostadsanpassning för rörelsehindrade med garagemoduler för handikappfordon som huvudprodukt. Kunderna utgörs i första hand av svenska kommuner. Dooman har en årlig försäljning om cirka 25 MSEK med god lönsamhet.

"Dooman är ett intressant företag som med sina produkter nått en marknadsledande position i sin nisch. Dooman blir det åttonde produktbolaget i vår division Niche Products" kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Dennis Lewrén tidigare ägare till Dooman: "Vi har arbetat med teknik för rörelsehindrade i över 30 år och medverkat till hitta många enkla och smarta lösningar. Med Lagercrantz får Dooman en långsiktig och finansiellt stark ägare."

Dooman kommer att ingå i Lagercrantz division Niche Products från och med februari 2015. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 20 februari 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-02-20  kl 12:30.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 35-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1100 anställda och omsätter drygt 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/