Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Svenska Industriborstar i Västerås AB (SIB)

13:00 / 16 February 2015 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Svenska Industriborstar i Västerås AB.

SIB utvecklar, säljer och tillverkar specialgjorda borstar i stål och plast för snöröjning av landningsbanor på flygplatser samt för industriella applikationer inom verkstadsindustrin. SIBs kassettborstsystem är marknadsledande på nordeuropeiska flygplatser och har en stark position i Nordamerika. Försäljningen sker till stor del på export. SIB har en sammanlagd årlig försäljning om cirka 45 MSEK med god lönsamhet.

"SIB är ett väletablerat produktbolag med marknadsledande position i sin nisch. Som ny ägare är avsikten att fortsätta satsningen på att utveckla såväl bolagets högkvalitativa kassettborstsystem som andra nischade borstar. SIB blir det sjunde nischinriktade produktbolaget i uppbyggnaden av vår division Niche Products" kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Caroline Droeser tidigare huvudägare till SIB: "Vår familj började tillverka borstar redan i slutet av 1800-talet och själv har jag levt med SIB sedan jag föddes. Valet av köpare har varit viktigt för oss. Med Lagercrantz får SIB en långsiktig och finansiellt stark ägare som innebär möjligheter att med full kraft fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget."

SIB kommer att ingå i Lagercrantz division Niche Products från och med februari 2015. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 16 februari 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-02-16 kl 13:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 35-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1100 anställda och omsätter drygt 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/