Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Omstämpling av A-aktier

08:00 / 31 March 2015 Lagercrantz Press release

Under mars månad har Lagercrantz Group AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 087 934 och antalet B-aktier uppgår till 22 085 375. Antal aktier och röster i Lagercrantz Group AB framgår av följande tabell:

Antal   A-aktier Antal   B-aktier Antal röster Antal aktier
Före 1 089   278 22 084   031 32 976 811 23 173 309
omstämpling
Efter 1 087   934 22 085   375 32 964 715 23 173 309
omstämpling

Stockholm den 31 mars 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-03-31 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1 100 anställda och omsätter ca 2 800 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/