Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Cue Dee

13:15 / 8 April 2015 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Cue Dee AB.

Cue Dee utvecklar och säljer i första hand fästen med höga krav på hållfasthet och flexibilitet. Fästena används för montering av bl.a. mobilnätsenheter i master, på tak eller på andra utsatta ställen. Bolaget tillverkar även specialanpassade master och därtill hörande kringutrustning för olika applikationer som t.ex. vindmätning. Kunderna finns globalt främst inom Telekom branschen och utgörs av nätleverantörer, operatörer och installatörer. Bolaget har sitt huvudkontor i Robertsfors, norr om Umeå och ett dotterbolag i Kina. Cue Dee koncernen har en årlig försäljning om cirka 180 MSEK med god lönsamhet.

"Inom Lagercrantz vill vi bygga verksamheter med ledande marknadspositioner i intressanta nischer. Cue Dee är ett produktbolag med stark marknadsposition och egen utveckling vilket innebär intressanta tillväxtmöjligheter i bl.a. den vidare mobilnätsutbyggnaden. Bolaget kommer att vara ytterligare en stark enhet bland övriga produktbolag inom division Mechatronics." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Lars Olofsson, VD och tidigare delägare till Cue Dee: "Vi har arbetat med antenner, master och lösningar för upphängning av utrustning sedan slutet av 70-talet. Vårt fokus på kvalitet och flexibilitet har uppskattas av kunder över hela världen. Med Lagercrantz får Cue Dee fortsatt goda möjligheter att utvecklas för att möta våra kunders framtida behov."

Cue Dee kommer att ingå i Lagercrantz division Mechatronics från april 2015. Förvärvet bedöms ge ett positivt tillskott, efter förvärvskostnader, till koncernens vinst per aktie efter skatt på årsbasis.

Stockholm den 8 april 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-04-08 kl 13:15.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1 100 anställda och omsätter drygt 2 800 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/