Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Landauer Nordic

17:50 / 30 September 2015 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Landauer Nordic AB.

Landauer Nordic utvecklar och säljer produkter och tjänster för mätning av radon. Bolagets produkter säljs främst via återförsäljare och distributörer av mätprodukter och mätningstjänster. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala och ett dotterbolag i Chicago, USA. Landauer Nordic har en årlig försäljning om cirka 40 MSEK med god lönsamhet.

"Inom Lagercrantz vill vi bygga verksamheter med ledande marknadspositioner i intressanta nischer. Landauer Nordic är en av de ledande aktörerna i sin nisch i Norden och i USA. Verksamheten har under flera år visat en stabil och fin utveckling och bolaget blir ytterligare en stark enhet inom division Communications och dess satsning på styr- och reglerteknik." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Karl Nilsson, VD Landauer Nordic: "Vi har arbetat med mätning av radon under lång tid. Våra egenutvecklade produkter och fokus på kvalitet uppskattas av kunder över hela världen. Med Lagercrantz får Landauer Nordic goda möjligheter att utvecklas för att möta våra kunders framtida behov."

Landauer Nordic ingår i Lagercrantz division Communications från och med september 2015. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis. Säljare till bolaget är Landauer Inc, USA, noterade på New York Stock Exchange (NYSE:LDR).

Stockholm den 30 september 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-09-30 kl 17:50.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/