Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Lagercrantz förvärvar Exilight Oy

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det finska bolaget Exilight Oy.
Exilight utvecklar, tillverkar och säljer nödbelysningss...

09:45 / 23 Dec Lagercrantz Press release

Lagercrantz delårsrapport 2016/17 Q2

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2016)
Nettoomsättningen uppgick till 684 MSEK (711).
EBITA ökade med 15% till 94 MSEK (82), v...

08:00 / 26 Oct Lagercrantz Press release

Lagercrantz förvärvar Skomø A/S

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det danska bolaget Skomø A/S.
Skomø utvecklar, tillverkar och marknadsför grafiskt kunda...

11:40 / 15 Sep Lagercrantz Press release

Lagercrantz delårsrapport Q1 2016/17

1 april - 30 juni 2016
Nettoomsättningen uppgick till 781 MSEK (788).
EBITA ökade med 9 % till 96 MSEK (88), vilket innebar en EBITA...

08:00 / 20 Jul Lagercrantz Press release

Lagercrantz förvärvar GasIQ

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i GasIQ AB.
GasIQ utvecklar och säljer produkter som används vid gas- och elsvetsning till...

15:25 / 30 Jun Lagercrantz Press release

Lagercrantz bokslutskommuniké 2015/16

1 april 2015 - 31 mars 2016 (12 månader)
Nettoomsättningen ökade med 7 % till 3 057 MSEK (2 846).
Rörelseresultatet ökade med 14 % t...

13:00 / 10 May Lagercrantz Press release

Lagercrantz förvärvar Kondator AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i Kondator AB.
Kondator utvecklar och säljer tillbehör till kontorsarbetsplatser. Kunder u...

13:40 / 27 Apr Lagercrantz Press release

Lagercrantz avyttrar mjukvaruverksamhet

Lagercrantz Group har idag avyttrat 100 % av aktierna i det helägda danska bolaget Betech Data A/S (Betech) till Future Group Oy.
Betech är e...

14:05 / 25 Feb Lagercrantz Press release

Lagercrantz delårsrapport Q3 2015/16

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2015)
Nettoomsättningen ökade med 5 % till 768 MSEK (733).
Rörelseresultatet ökade med 11 ...

08:00 / 28 Jan Lagercrantz Press release