Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

14:49 / 5 January 2016 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 aktie
Innehavare Handelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 704 010
Antal rösträtter 3 704 010
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2016-01-04
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 378 196
 - direkt innehavda rösträtter 3 378 196
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,86 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,42 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 378 196
 - andel av rösträtter 3,42 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Wallmark
 - telefon 087013563
 - mejl riskperformance@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/