Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

16:16 / 19 January 2016 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 AK
Innehavare SEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 959 047
Antal rösträtter 4 959 047
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-01-18
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 767 047
 - direkt innehavda rösträtter 4 767 047
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 6,86 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,82 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Janis Oskajs
 - telefon 0046852229610
 - mejl groupcompliancecontrolroom@seb.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/