Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz utfärdar aktierelaterat incitamentsprogram

14:00 / 7 October 2016 Lagercrantz Press release

Det av årsstämman 2016 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen på återköpta aktier av serie B har utfärdats. Programmet omfattar 50 medarbetare i koncernen, som tillsammans har tecknat ca 600 000 optioner.  

Köpoptionerna överlåts till ett pris om 8,00 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgick till 100,10 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 5 september - 16 september 2016). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med den 6 oktober 2019.

Stockholm den 7 oktober 2016

Lagercrantz Group AB (publ) 

Denna information offentliggörs enligt regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-10-07 kl 14:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/