Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Exilight Oy

09:45 / 23 December 2016 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det finska bolaget Exilight Oy.

Exilight utvecklar, tillverkar och säljer nödbelysningssystem, främst för fastigheter. Kunderna utgörs bl.a. av installationsfirmor och grossister. Bolaget har sin verksamhet i Tammerfors samt Helsingfors och har en årlig försäljning om cirka 2,7 MEUR med god lönsamhet.

"Exilight är ett bolag med en stark position i sin marknadsnisch och som därmed passar bra in i Lagercrantz. Bolaget kommer att samarbeta med våra övriga bolag i koncernen inom områdena belysning och el. Vi ser mycket fram emot att stödja Exilight i sin fortsatta tillväxt" kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Harri Lamminen, delägare och styrelseordförande i Exilight: "Med Lagercrantz som ägare får Exilight en finansiellt stark och långsiktig ägare som har möjlighet att hjälpa Exilight in på nya marknader."

Exilight ingår i Lagercrantz division Mechatronics från och med december 2016. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 23 december 2016

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2016-12-23 kl 09:45.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/