Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz avyttrar mjukvaruverksamhet

14:05 / 25 February 2016 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag avyttrat 100 % av aktierna i det helägda danska bolaget Betech Data A/S (Betech) till Future Group Oy.

Betech är en distributör i framförallt Danmark och Norge av mjukvara för CAD/CAM-applikationer. Tillsammans med Future Group som bedriver liknande verksamhet i primärt Sverige och Finland skapas en stark nordisk aktör på området.

Betech har ingått i Lagercrantz division Communications till och med januari 2016. Affären reducerar omsättningen i Lagercrantz-koncernen med ca 180 MDKK på årsbasis, men förväntas inte påverka koncernens vinst per aktie.

Stockholm den 25 februari 2016

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-02-25 kl 14:05.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/