Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Kondator AB

13:40 / 27 April 2016 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i Kondator AB.

Kondator utvecklar och säljer tillbehör till kontorsarbetsplatser. Kunder utgörs främst av kontorsmöbeltillverkare, distributörer samt återförsäljare av kontorsmöbler med ergonomisk inriktning. Största delen av försäljningen sker i Sverige, men Kondator har en ökande export till Norden och övriga norra Europa. Företaget har sin verksamhet i Tyresö utanför Stockholm och har en årlig försäljning om cirka 60 MSEK med god lönsamhet.

"Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter med ledande positioner i intressanta nischer. Kondator har uppvisat god lönsamhet under flera år och är väl etablerat i sin nisch. Vi har för avsikt att stödja bolagets ambition att utveckla och expandera verksamheten." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Jan Westerlund, grundare: "Kondator har utvecklats starkt sedan verksamheten startade för 30 år sedan. Sortimentet har utvecklats över tiden och sedan 15 år fokuserar vi på nuvarande sortiment med i huvudsak egna produkter. Med Lagercrantz som ägare är jag säker på att vi kommer att kunna fortsätta den positiva utvecklingen av Kondator."

Kondator ingår i Lagercrantz division Niche Products från och med april 2016. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 27 april 2016

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2016-04-27 kl 13:40.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/