Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar GasIQ

15:25 / 30 June 2016 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i GasIQ AB.

GasIQ utvecklar och säljer produkter som används vid gas- och elsvetsning till gasbolag, grossister och återförsäljare. Verksamheten har huvudkontor utanför Göteborg och har en årlig försäljning om cirka 45 MSEK med god lönsamhet.

"GasIQ är ett bolag med en stark position i sin marknadsnisch och som därmed passar bra in i Lagercrantz. Vi ser mycket fram emot att stödja GasIQ i att utveckla befintlig kundbas samt successivt utvärdera nya kundsegment, geografier och produktområden", kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Jan Söderberg, VD och grundare: "GasIQ har utvecklats starkt genom åren. Med Lagercrantz som ägare får GasIQ en finansiellt stark och långsiktig ägare som ger ännu större möjligheter att med kraft fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget."

GasIQ kommer att ingå i Lagercrantz division Communications. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 30 juni 2016

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2016-06-30 kl 15:25.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/