Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

13:13 / 12 September 2016 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 aktie
Innehavare Handelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 880 258
Antal rösträtter 4 880 258
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-09-09
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 989 455
 - direkt innehavda rösträtter 4 989 455
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,18 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,05 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,05 % 4 989 455
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,05 % 4 989 455
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 4 989 455
 - andel av rösträtter 5,05 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Wallmark
 - telefon 4687013563
 - mejl jowa09@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/