Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Skomø A/S

11:40 / 15 September 2016 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det danska bolaget Skomø A/S.

Skomø utvecklar, tillverkar och marknadsför grafiskt kundanpassat profilmaterial. Kunder utgörs bl.a. av bilåterförsäljare, fastighetsmäklare och detaljhandelsföretag. Bolaget har sin verksamhet i Ebeltoft på Jylland och har en årlig försäljning om cirka 45 MDKK med god lönsamhet.

"Skomø är ett bolag med en stark position i sin marknadsnisch och som därmed passar bra in i Lagercrantz. Vi ser mycket fram emot att stödja Skomø i sin fortsatta expansion." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Tommy Bøgehøj, ägare och VD: "Med Lagercrantz som ägare får vi en långsiktig och stark ägare som delar vår syn på bolagets möjligheter samt våra värderingar. Med Lagercrantz som ägare känner jag stor tillförsikt för framtiden."

Skomø ingår i Lagercrantz division Communications från och med september 2016. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 15 september 2016

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2016-09-15 kl 11:40.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/