Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Lagercrantz förvärvar NST DK A/S

Lagercrantz Group har förvärvat samtliga aktier i det danska bolaget NST DK A/S.
NST är en nischad aktör på den danska marknaden för elkomponen...

10:00 / 28 Nov Lagercrantz Press release

Lagercrantz återköp av egna aktier

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Lagercrantz Group återköpt 275 000 B-aktier till en snittkurs av 81,75 kr vilket innebär att Lagercran...

11:00 / 22 Nov Lagercrantz Press release

Lagercrantz delårsrapport 2017/18 Q2

Andra kvartalet 1 juli - 30 september 2017
Nettoomsättningen ökade med 13% till 775 MSEK (684).
Rörelseresultatet (EBITA) ökade med ...

08:00 / 25 Oct Lagercrantz Press release

Lagercrantz återköp av egna aktier

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Lagercrantz Group återköpt 121 600 B-aktier till en snittkurs av 81,74 kr vilket innebär att Lagercran...

13:00 / 25 Sep Lagercrantz Press release

Lagercrantz delårsrapport 2017/18 Q1

1 april - 30 juni 2017
Nettoomsättningen uppgick till 794 MSEK (781).
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 100 MSEK (96), vilket ...

08:00 / 19 Jul Lagercrantz Press release

Lagercrantz förvärvar Wapro AB

Lagercrantz Group har förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Wapro AB.
Wapros innovativa produkter hindrar och reglerar vattenflöden f...

16:00 / 6 Jul Lagercrantz Press release

Lagercrantz förvärvar R-Contracting AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat det svenska bolaget R-Contracting AB.
R-Contracting utvecklar och säljer pumpsystem till sprinkleranläggni...

14:30 / 15 Jun Lagercrantz Press release

Lagercrantz förvärvar Profsafe AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Profsafe AB.
Profsafe utvecklar och säljer skåp och säkerhetsprodukt...

11:50 / 13 Jun Lagercrantz Press release

Lagercrantz bokslutskommuniké 2016/17

1 april 2016 - 31 mars 2017 (12 månader)
Nettoomsättningen ökade med 1 % och uppgick till 3 096 MSEK (3 057).
Rörelseresultatet (EB...

13:00 / 10 May Lagercrantz Press release

Lagercrantz förvärvar E-Tech Components Ltd

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i UK-bolaget E-Tech Components (UK) Ltd.
E-Tech är distributör på i första hand den britti...

15:15 / 27 Feb Lagercrantz Press release

Lagercrantz delårsrapport 2016/17 Q3

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2016)
Nettoomsättningen ökade med 4 % och uppgick till 798 MSEK (768).
Rörelseresultatet (...

08:00 / 26 Jan Lagercrantz Press release