Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar NST DK A/S

10:00 / 28 November 2017 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har förvärvat samtliga aktier i det danska bolaget NST DK A/S.

NST är en nischad aktör på den danska marknaden för elkomponenter och elektromekanik. NST säljer främst till installationsbolag, men också till grossister och industrikunder. Bolaget har sin verksamhet i Odense och omsätter cirka 45 MDKK med god lönsamhet.

"Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter med ledande positioner i intressanta nischer, i framförallt norra Europa. Vi har under senare tid utökat aktiviteterna i såväl Danmark som i övriga Nordiska länder och är glada över att ha kunnat förvärva ytterligare ett starkt och framgångsrikt bolag på den danska marknaden. Vi har för avsikt att stödja bolagets ambition att utveckla och expandera verksamheten." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Niels Sörum, ägare och grundare: "NST får med Lagercrantz en finansiellt stark ägare som kan stötta oss i vår ambition att fortsätta den positiva utvecklingen av bolaget."

NST ingår i Lagercrantz division Electronics från och med november 2017. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 28 november 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2017-11-28 kl 10:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 300 anställda och omsätter ca 3 200 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/