Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

12:49 / 24 February 2017 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 Aktie
Innehavare Handelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 949 152
Antal rösträtter 4 949 152
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-02-23
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 935 051
 - direkt innehavda rösträtter 4 935 051
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,1 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,99 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,99 % 4 935 051
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,99 % 4 935 051
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 4 935 051
 - andel av rösträtter 4,99 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Katarina Lundborg
 - telefon 087011751
 - mejl kalu11@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/