Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar E-Tech Components Ltd

15:15 / 27 February 2017 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i UK-bolaget E-Tech Components (UK) Ltd.

E-Tech är distributör på i första hand den brittiska marknaden av tillbehör och produkter relaterade till kablar, elinstallationer och närliggande områden. Bolaget är idag bl.a. distributör av Lagercrantz' dotterbolag Elpress ABs produkter i UK. E-Tech har sin verksamhet i Manchester och har en årlig försäljning om cirka 2 MGBP.

"E-Tech är väl inarbetat på en för Lagercrantz relevant marknadsnisch. Utöver distribution av befintliga leverantörers produkter kommer E-Tech nu också erbjuda bearbetning av marknaden i UK för andra Lagercrantz-bolag." kommenterar Ulf Gladh, divisionschef inom Lagercrantz Group.

Christopher Montgomery, delägare och VD i E-Tech: "Med Lagercrantz som ägare får E-Tech en långsiktig och finansiellt stark ägare som kan stötta oss i våra tillväxtambitioner. Vi ser fram emot möjligheten att utveckla affärer med fler bolag inom Lagercrantz koncernen."

E-Tech kommer att tillhöra Lagercrantz division Electronics verksamhet i Danmark från och med februari 2017. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 27 februari 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2017-02-27 kl 15:15.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET

Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter
ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/