Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

09:31 / 16 March 2017 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 Class B shares
Innehavare SEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 6 895 996
Antal rösträtter 6 895 996
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-03-14
Gränsvärde för antal aktier 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 7 000 996
 - direkt innehavda rösträtter 7 000 996
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,07 %
 - direkt innehavda rösträtter 7,08 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7,08 % 7 000 996
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 7,08 % 7 000 996
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 7 000 996
 - andel av rösträtter 7,08 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Nicoleta Gutanu
 - telefon +46 8 522 296 10
 - mejl groupcompliamcecontrolroom@seb.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/