Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Profsafe AB

11:50 / 13 June 2017 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Profsafe AB.

Profsafe utvecklar och säljer skåp och säkerhetsprodukter inom t.ex. brandskydd, inbrottsskydd och kontanthantering, samt vapenskåp. Största delen av försäljningen sker i Sverige, men man har även viss försäljning i övriga nordiska marknader. Bolaget har sin verksamhet i Anderstorp och har en årlig försäljning om cirka 85 MSEK med god lönsamhet.   

"Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter med ledande positioner i intressanta nischer. Profsafe har uppvisat god lönsamhet under flera år och är väl etablerat i sin nisch. Vi ser fram emot att stödja bolagets ambition att utveckla och expandera verksamheten." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Leif Lysebring, VD: "Profsafe har utvecklats starkt sedan starten för 24 år sedan. Erbjudandet har utvecklats över tiden och vi är nu en av de ledande leverantörerna i vår nisch. Med Lagercrantz som ägare känner jag mig trygg i att vi kommer att kunna fortsätta den positiva utvecklingen av Profsafe."

Profsafe ingår i Lagercrantz division Niche Products från och med juni 2017. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 13 juni 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2017-06-13 kl 11:50.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 45-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/