Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar R-Contracting AB

14:30 / 15 June 2017 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat det svenska bolaget R-Contracting AB.

R-Contracting utvecklar och säljer pumpsystem till sprinkleranläggningar. Bolaget har även viss verksamhet inom infrastrukturrelaterade pump- eller vattenkraftsprojekt. Största delen av försäljningen sker i Sverige, men man har även försäljning i Norge och Danmark. Bolaget har sin verksamhet i Norrköping och har en årlig försäljning om cirka 110 MSEK med god lönsamhet.   

"Inom Lagercrantz vill vi bygga verksamheter med ledande marknadspositioner i intressanta nischer. R-Contracting är den ledande aktören i sin nisch i Skandinavien. Verksamheten har under flera år visat en stabil och fin utveckling och bolaget blir ytterligare en stark enhet inom division Communications och dess satsning på teknisk säkerhet." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Kristofer Runo, styrelseordförande och delägare: "Vi har arbetat med sprinklerpumpsystem under lång tid. Våra lösningar med fokus på kvalitet och enkelhet för installatörerna uppskattas av våra kunder. Med Lagercrantz får R-Contracting goda möjligheter att utvecklas vidare för att möta våra kunders framtida behov."

Ledningen i bolaget kvarstår som ägare till 9 % av aktierna, inkluderande ömsesidiga köp- och säljoptioner.

R-Contracting ingår i Lagercrantz division Communications från och med juni 2017. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 15 juni 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2017-06-15 kl 14:30.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 45-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/