Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Wapro AB

16:00 / 6 July 2017 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Wapro AB.

Wapros innovativa produkter hindrar och reglerar vattenflöden för att skydda fastigheter och infrastruktur mot översvämning vid stormar och vattenhöjning. Wapros huvudkontor ligger i Karlshamn och man har ett dotterbolag i Chicago, USA. Wapro omsätter cirka 40 MSEK med god lönsamhet och har försäljning i bl.a. Europa, Nordamerika och Australien. 

"Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter med ledande positioner i intressanta nischer. Med produkter som förhindrar och mildrar effekterna av översvämningar i klimatförändringens tid ser vi tillväxtpotential i Wapro. Vi kommer som ny ägare att stödja bolaget i dess ambition att utveckla och expandera verksamheten." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Mats Persson, grundare: "Wapro blir med bra produkter alltmer kända runt om världen och verksamheten står inför en internationell expansion. Med Lagercrantz i ryggen känner jag mig trygg i att verksamheten kommer att kunna fortsätta utvecklas väl till gagn för såväl marknad och kunder, som medarbetare och ägare."

Wapro ingår i Lagercrantz division Niche Products från och med juli 2017. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 6 juli 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2017-07-06 kl 16:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 300 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/