Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz återköp av egna aktier

13:00 / 25 September 2017 Lagercrantz Press release

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Lagercrantz Group återköpt 121 600 B-aktier till en snittkurs av 81,74 kr vilket innebär att Lagercrantz Group's aktuella innehav av egna aktier uppgår till 1 612 700 B-aktier, vilket motsvarar 2,3 procent av antalet aktier och 1,6 procent av röstetalet i Lagercrantz Group. Det totala antalet aktier i Lagercrantz Group, inklusive de av bolaget ägda, uppgår till 69 519 927 st, varav 3 263 802 A-aktier.

Stockholm den 25 september 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande 2017-09-25 kl 13.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 300 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/