Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz delårsrapport 2017/18 Q3

08:00 / 25 January 2018 Lagercrantz Press release

Tredje kvartalet 1 oktober - 31 december 2017
 • Nettoomsättningen ökade med 11% till 888 MSEK (798).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 7% till till 111 MSEK (104), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,5% (13,0).
 • Resultat före finansiella poster uppgick till 96 MSEK (92), vilket innebar en EBIT-marginal om 10,8% (11,5).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 91 MSEK (89) och resultat efter skatt till 70 MSEK (68).
 • Resultat per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till
4,07 SEK (3,82).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 23% (25). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 36% (39).
 • Under kvartalet förvärvades NST DK A/S, med en årlig omsättning om ca 45 MDKK.
Nio månader (1 april - 31 december 2017)
 • Nettoomsättningen för räkenskapsårets första nio månader ökade med 9% till 2 457 MSEK (2 264).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 6% till 309 MSEK (292), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,6% (12,9).
 • Resultat före finansiella poster uppgick till 266 MSEK (257), motsvarande en EBIT-marginal om 10,8% (11,4).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 250 MSEK (252) och resultat efter skatt till 197 MSEK (194).

Stockholm den 25 januari 2018

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggjordes i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades för offentliggörande 2018-01-25 kl 08:00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 350 anställda och omsätter ca 3 200 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/