Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Ledningsförändring i Lagercrantz Group

16:45 / 23 November 2018 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB:s Finansdirektör Thomas Alkbrant har valt att lämna sin position. Det sker efter bara en kort tid i koncernen och av personliga skäl. Vi tackar Thomas för hans tid i koncernen och önskar honom lycka till i framtiden.

Rekrytering av ny Finansdirektör kommer nu att påbörjas.

Stockholm den 23 november 2018

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information är sådan som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2018-11-23 kl 16:45 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3 600 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/