Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Schmitztechnik GmbH

07:00 / 20 December 2018 Lagercrantz Press release

Lagercrantz har tecknat avtal för att köpa drygt 90% av aktierna i det tyska bolaget Schmitztechnik GmbH från ERIKS Holding Deutschland GmbH. De kvarvarande dryga 9% av aktierna kommer VD Dirk Maubach behålla.

Schmitztechnik är ledande i flera OEM-segment med kundspecifika silikon-, gummi-, PUR- och industriella plastprodukter med Tyskland som sin största marknad. Bolaget finns i Mönchengladbach och har en årlig omsättning på ca 6,7 MEUR med god lönsamhet.

"Lagercrantz köper och utvecklar framgångsrika bolag i norra Europa med ledande positioner i sina nischer. Schmitztechnik passar bra in på den beskrivningen med stark utveckling under många år" säger Jörgen Wigh, VD för Lagercrantz Group.

"För ERIKS är anledningen till att sälja Schmitzertechnik strategisk. Det ger ERIKS Tyskland möjlighet att utveckla sin kärnverksamhet ytterligare. Vi tror att Lagercrantz Group, som är ett ansett företag, kommer att ge Schmitztechnik en plattform för ytterligare utveckling och tillväxt", säger ERIKS VD Simon Franken.

Schmitztechnik kommer koordineras med Lagercrantz andra bolag i Düsseldorf och blir därmed del av Lagercrantz division Electronics från och med januari 2019. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 20 december 2018

Lagercrantz Group AB (publ) 

Denna information lämnades för offentliggörande 2018-12-20 kl 07:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3 600 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/