Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

09:47 / 13 April 2018 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 Lagercrantz Group AB CL B
Innehavare FMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-04-10
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 486 050
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 3 486 050
Andel
 - aktier 5,01446 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 3,52503 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,52503 % 3 486 050
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,52503 % 3 486 050
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag FMR Co., Inc
 - antal rösträtter 3 038 250
 - andel av rösträtter 3,0719 %
 - bolag FMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter 447 800
 - andel av rösträtter 0,45313 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 486 050
 - andel av rösträtter 3,52503 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Paul Clark
 - telefon +35312231447
 - mejl fil-regreporting@fil.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/