Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Ägarförändring i Lagercrantz Group AB (publ)

10:00 / 15 May 2018 Lagercrantz Press release

Tom Hedelius har idag sålt sina A-aktier motsvarande 2,06 % av kapitalet och 14,49 % av rösterna i Lagercrantz Group AB till familjen Börjesson och ytterligare tre personer i ledningen.

Familjen Börjesson är efter nyförvärvet av A-aktier, via sitt bolag Tisenhult-Gruppen AB, största ägare i Lagercrantz Group AB med totalt 2 677 782 A-aktier och 1 148 550 B-aktier, motsvarande 5,50 % av kapitalet och 28,24 % av rösterna.

"Vi är väldigt nöjda med att nu ha kunnat öka vårt ägande tillsammans med ledningen i Lagercrantz. Lagercrantz har visat en mycket positiv utveckling och har idag en stark plattform med många fina företag och vi ser mycket goda möjligheter till en fortsatt expansion med framförallt egna produkter", säger Anders Börjesson.

"Jag är väldigt nöjd med Lagercrantz utveckling under många år och glad över att den ägarandel jag nu avyttrar hamnar hos familjen Börjesson och hos nyckelpersoner i ledningen", säger Tom Hedelius. Som en följd av ägarförändringen meddelar Tom Hedelius att han lämnar det pågående arbetet i valberedningen.

"Ägarförändringen borgar för fortsatt kontinuitet och stabilitet in i framtiden. Det är positivt för Lagercrantz som bolag och för övriga ägare. Jag vill passa på att tacka Tom för ett mångårigt förtroendefullt samarbete", säger VD och koncernchef Jörgen Wigh. 

Stockholm den 15 maj 2018

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2018-05-15 kl 10:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 350 anställda och omsätter ca 3 400 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/