Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

13:22 / 15 May 2018 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument ser. A and ser. B
Innehavare Anders Börjesson
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-05-15
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 826 332
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 27 926 370
Andel
 - aktier 5,5 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 28,2 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 28,2 % 3 826 332
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 28,2 % 3 826 332
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Tisenhult-gruppen AB
 - antal rösträtter 27 926 370
 - andel av rösträtter 28,2 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 27 926 370
 - andel av rösträtter 28,2 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Anders Börjesson
 - telefon 0705255238
 - mejl anders.borjesson@tisenhult.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/