Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Ändrat datum för årsstämma 2018 i Lagercrantz Group AB (publ)

12:00 / 13 August 2018 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB (publ) har tidigare meddelat att årsstämman 2018 skulle hållas onsdagen den 29 augusti 2018. På grund av tekniska problem vid utskicket av kallelsen, vilket innebär att stämman inte blivit utlyst på rätt sätt, har styrelsen fattat beslut om att skjuta fram stämman till fredagen den 28 september 2018, kl. 13.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär orsakade av detta. Ny kallelse kommer formellt att skickas ut så snart som möjligt.

Stockholm den 13 augusti 2018

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2018-08-13 kl 12.00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3 600 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/