Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

10:21 / 28 November 2019 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 Aktie B
Innehavare Lannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 949 679
Antal rösträtter 4 949 679
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-11-27
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 918 879
 - direkt innehavda rösträtter 4 918 879
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,08 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,97 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,97 % 4 918 879
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,97 % 4 918 879
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Evelina Lindstrand Wahlberg
 - telefon 0856225226
 - mejl fondadmin@lannebo.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/