Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

09:46 / 7 June 2019 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 Lagercrantz Group AB CL B
Innehavare FMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-06-05
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 401 771
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 3 401 771
Andel
 - aktier 4,89323 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 3,43981 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,43981 % 3 401 771
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,43981 % 3 401 771
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag FMR Co., Inc
 - antal rösträtter 3 137 675
 - andel av rösträtter 4,51335 %
 - bolag FMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter 264 096
 - andel av rösträtter 0,37989 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 401 771
 - andel av rösträtter 3,43981 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/