Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar G9 i Danmark

11:50 / 4 July 2019 Lagercrantz Press release

Lagercrantz har idag förvärvat 100% av aktierna i bolaget G9 Landskab, Park & Byrum A/S innefattande Came Danmark A/S. G9 utvecklar, designar och levererar produkter till park- och stadsmiljöer med bland annat säkerhetsprodukter såsom automatiska höj- och sänkbara pollare och bommar samt produkter för vatten- och våtmarker. G9 har starka marknadspositioner inom sina produktområden och arbetar direkt med kunder i föreskrivande led, arkitekter, parkförvaltning och kommuner. G9 omsätter årligen cirka 42 MDKK, med god lönsamhet.

"Lagercrantz förvärvar och utvecklar verksamheter med ledande positioner i nischer. G9 stämmer väl överens med den beskrivningen och vi avser att fortsätta utveckla och bygga verksamheterna utifrån den starka plattform som byggts upp." kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

"Jag ser Lagercrantz som en strategisk, långsiktig ägare som kan vidareutveckla och fortsätta bolagets framgångsrika resa" säger Knud Birk Sørensen, ägare till G9.

G9 bolagen är belägna i Randers på Jylland i Danmark och kommer att ha sin bas i den danska verksamheten inom division Electronics från och med juli 2019. Förvärvet förväntas ge ett mindre tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 4 juli 2019

Lagercrantz Group AB (publ) 

Denna information lämnades för offentliggörande 2019-07-04 kl 11:50.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter knappt 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/