Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

15:44 / 19 September 2019 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 B-aktier
Innehavare Swedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 6 935 192
Antal rösträtter 6 935 192
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-09-18
Gränsvärde för antal aktier 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 7 185 192
 - direkt innehavda rösträtter 7 185 192
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,34 %
 - direkt innehavda rösträtter 7,27 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7,27 % 7 185 192
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 7,27 % 7 185 192
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Mia Metso Ekberg
 - telefon 08-58597525
 - mejl mia.metso.ekberg@swedbankrobur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/