Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Ändring av antalet aktier och röster i Lagercrantz Group AB

09:00 / 30 October 2020 Lagercrantz Press release

Det totala antalet aktier och röster i Lagercrantz Group AB, org. nr 556282-4556, ("Lagercrantz") har ändrats i oktober 2020 till följd av att årsstämman i Lagercrantz den 25 augusti 2020 beslutade om en uppdelning av aktier (aktiesplit 3:1).

 

A-aktier
Före split                            Ökat med                            Nytt antal                            Antal röster
3 263 802                           6 527 604                           9 791 406                           97 914 060

B-aktier
66 256 125                         132 512 250                       198 768 375                       198 768 375

Totalt
69 519 927                         139 039 854                       208 559 781                       296 682 435

Lagercrantz aktiekapital är oförändrat 48 895 618 kronor medan aktiens kvotvärde har ändrats från cirka 0,70 kronor till cirka 0,23 kronor.

Till följd av uppdelningen har aktierna i Lagercrantz bytt ISIN-koder. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0014990958 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0014990966.

 

Stockholm den 30 oktober 2020

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggjordes i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och lämnades för offentliggörande 2020-10-30 kl 09:00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/