Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group: Lagercrantz aktierelaterade incitamentsprogram

10:45 / 2 October 2020 Lagercrantz Press release

Det av årsstämman 2020 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare om köpoptioner på återköpta aktier av serie B har tecknats av 63 medarbetare i Lagercrantzkoncernen. Programmet fulltecknades (400 000 optioner).  

Köpoptionerna överlåts till ett pris om 17,00 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgick till 234,50 SEK (vilket motsvarar 125% av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 30 augusti - 11 september 2020). Lösen kan ske under två tillfällen fram till och med den 30 maj 2024.

 

Stockholm den 2 oktober 2020

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggjordes i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades för offentliggörande 2020-10-02 kl 10:45 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter knappt 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/