Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Sajas Group

13:15 / 2 November 2020 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Holding Oy har idag förvärvat Sajas Group, bestående av Sajakorpi Oy, verksamheten hos Suomen Tekniset Harjat Oy, det estniska bolaget Sajas Group Estonia OÜ och det tyska bolaget Saja GmbH.

Sajas Group är en ledande leverantör av borstar för vägar, flygplatser och järnvägar, oljesanering och för olika industriella användningsområden. Koncernen har en stark marknadsposition i Norden, Baltikum och Tyskland men också export till andra delar av världen. Sajas Group genererar årlig omsättning om ca 10 MEUR. För presentation av bolagen, se www.sajas-group.com.

"Sajas Group kommer att addera intressanta produkter som ytterligare stärker vår nischade borstverksamhet inom Lagercrantz. Tillsammans med Sajas Groups erfarna personal fortsätter vi den innovativa utvecklingen av Sajas Group, vilket historiskt varit deras varumärke" kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef för Lagercrantz Group.

"Nu efter Sajas Groups framgångsrika resa, nu i sitt 75:e år, ser jag Lagercrantz som en strategisk, långsiktig ägare som kan vidareutveckla verksamheten och se till att den framgångsrika resan fortsätter" Kimmo Sajakorpi, säljare och tidigare ordförande i Sajas Group.

Sajas Group kommer att bli del av divisionen Niche Products från och med november 2020. Förvärvet förväntas generera ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie.

 

Stockholm den 2 november 2020

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2020-11-02 kl 13:15.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns knappt 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/