Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Hovicon International B.V.

12:05 / 21 December 2020 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Groups dotterbolag Asept International AB har i dag förvärvat det holländska dispenserföretaget Hovicon International B.V.

Hovicon utvecklar och tillverkar dispensrar för tekniska produkter och personliga hygienartiklar som tvål och handdesinfektion. Företaget erbjuder också ketchup- och såsdispensrar för snabbmatsrestauranger och livsmedelsproducenter. Hovicon är baserat i Vijfhuizen, inte långt från Schiphols flygplats i Nederländerna, och genererar årligen intäkter på ca 6 MEUR med god lönsamhet. För presentation av bolaget, se www.hovicon.com.

"Hovicon har mycket att tillföra till Asept Group, både som ett fäste i Benelux och angränsande länder och som förstärkning av vår position inom det växande segmentet för personlig hygien", kommenterar Jonas Ahlberg, Vice President Lagercrantz Groups Division Niche Products och styrelseordförande för Asept Group.

"Det känns betryggande att nu överlämna ansvaret till en långsiktig och stabil ägare som kan hjälpa företaget och verksamheterna i Vijfhuizen att fortsätta sin tillväxt och utveckling, såväl inom landet som internationellt, och också att tillhandahålla stöd med nya, innovativa produkter" säger Carin W.J. Kater van der Aa, tidigare ägare, och Ruud M. Kater, verkställande direktör för Hovicon.

Hovicon kommer att bli ett dotterbolag till Asept International AB och i denna egenskap ingå i Lagercrantz Division Niche Products. Förvärvet förväntas generera ett litet positivt tillskott till koncernens vinst per aktie.

 

Stockholm den 21 december 2020

Lagercrantz Group AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2020 kl. 12:05 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns knappt 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/