Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Oy Esari Ab

11:05 / 15 December 2020 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Holding Oy har idag tecknat avtal om att förvärva det finska bolaget Oy Esari Ab.

Esari är en av Finlands ledande leverantörer av anläggningsskåp och teknikhus. Kunderna är i huvudsak teleoperatörer, energi- och teknikindustrier samt statliga verk. Esari genererar årlig omsättning om ca 5 MEUR med god lönsamhet. För presentation av bolaget, se www.esari.fi.

"Esari kommer att ytterligare stärka Lagercrantz position och erbjudande inom kapslingar och anläggningsskåp. Det kompletterar Lagercrantz verksamhet Elkapsling och dess produktsortiment och vi ser fin potential till tillväxt i respektive land med ett bredare erbjudande" kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef för Lagercrantz Group.

"Lagercrantz är den strategiska och långsiktige ägare som kan vidareutveckla verksamheten i Esari med det stora kunnandet i Kaustby som bas och stärka bolagets position utomlands" säger Ari Rauma, vd och delägare i Esari.

Esari kommer att bli del av divisionen Mechatronics i januari 2021. Förvärvet förväntas generera ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie.

 

Stockholm den 15 december 2020

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2020-12-15 kl 11:05.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns knappt 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av egna produkter, kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/