Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar VP Metall AS

10:40 / 9 December 2020 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har idag tecknat avtal om att förvärva det norska bolaget VP Metall AS.

VP Metall är en marknadsledare inom elförbindning för primärt högspänningsapplikationer baserade på så kallade detonationspressningar. Bolaget har en stark marknadsposition i Norden men har också export till andra delar av världen. VP Metalls årliga omsättning är ca 40 MNOK och lönsamheten god. För presentation av bolaget, https://www.vpmetall.no.

''VP Metall kommer att ytterligare stärka Lagercrantz position och erbjudande inom elförbindning och elinfrastruktur. Det kompletterar Lagercrantz största verksamhet Elpress och dess produktsortiment och vi ser fin potential i VP Metalls unika kunnande inom detonationspressningar som grund för fortsatt internationell expansion.'' kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef för Lagercrantz Group.

"Vi har stor tillit til at Lagercrantz vil være en god eier for VP Metall i fremtiden. For oss var det viktig å finne en ny eier som kan hjelpe selskapet fremover med internasjonell ekspansjon og samtidig styrke og videreføre produksjonsvirksomheten her på Raufoss. Vi mener at Lagercrantz, med sin industrielle kompetanse og langsiktighet, er den beste eieren til å ta selskapet videre til det neste nivå", kommenterer Tormod Bratberg.

VP Metall AS kommer att bli del av divisionen Mechatronics från och med januari 2021. Förvärvet förväntas generera ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie.

 

Stockholm den 9 december 2020

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande 2020-12-09 kl 10:40.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns knappt 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/