Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group: Lagercrantz dotterbolag Asept International AB förvärvar dispenserbolagen UNRO och SDP

11:45 / 12 March 2020 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Groups dotterbolag Asept International AB har idag förvärvat samtliga aktier i bolagen UNRO Dispenser System AB och SDP Scandinavian Dispenser Products AB. Bolagen omsätter tillsammans 10 MSEK med god lönsamhet.

UNRO är tillverkare av dispensers för flytande livsmedel och hygienprodukter. SDP säljer ett handelssortiment av engångspumpar och tillbehör för exempelvis handsprit och andra hygienprodukter. Båda bolagens kunder återfinns i Sverige samt övriga Norden och norra Europa.

UNRO och SDP kommer att, som dotterbolag till Asept International AB, ingå i Lagercrantz division Niche Products från och med mars 2020. Förvärvet förväntas ge endast ett marginellt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

 

Stockholm den 12 mars 2020

Lagercrantz Group AB (publ)

 

Denna information lämnades för offentliggörande 2020-03-12 kl 11:45.

                                                                                                                               

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/